תוצאות חיפוש

עמותת חן לפריון וחיים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (69%)
    תחומי פעילות
  • בריאות
  • ספורט
  • רפואה

סיוע לסובלים מבעיות בפריון. קידום ענינם של הסובלים מבעיות פריון, לרבות בשינויי חקיקה נדרשים, הקמת מערך הסברה, מידע וסיוע, הגברת המודעות, מחקרים והפצת מידע. הקמת מערכי תמיכה וסיוע לסובלים מבעיות בפריון.

העמותה פועלת ע"י מתדבים בלבד. אנו חברים בארגונים דומים בעולם ומשתפים פעולה עימהם. רשת תמיכה של תומכות פוריות וקו טלפון חם לשירות החברים כמו גם קבוצות תמיכה. רצאות ניתנו לתלמידי תיכון ולחיילים לשימוש בקונדום למניעת העברה של מחלות מין היכולות לגרום לאי פוריות בעתיד. כמון כן סיוע משפטי בעניני עבודה ופעולות חקיקה לשינוי חוק בכנשת .

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית