תוצאות חיפוש

מהפך (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (65%)
  תחומי פעילות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • מרכז קהילתי
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • העצמה כלכלית
 • מלגות לתלמידים

מהפך-תע'ייר היא עמותת שטח פמיניסטית, יהודית-ערבית, הפועלת לקידום שינוי חברתי. החזון של מהפך-תע'ייר הוא חברה משותפת עם שוויון הזדמנויות חברתי-כלכלי, חינוכי ומגדרי, ובה אוכלוסיות מוחלשות מקדמות יחד מרחב אזרחי פעיל, דמוקרטי וחזק.

אנו מקדמות זאת באמצעות:
• מרכזי למידה לילדים/ות
• מלגות לסטודנטיות/ים תמורת מעורבות קהילתית
• "הזדמנות שניה" - תכנית השכלה גבוהה לאמהות
• תכניות להתעצמות נשים
• צוותי היגוי שכונתיים
• תכנית מנהיגות אזרחית לבוגרים/ות
• מפגשים בין קהילות וכנסים ארציים ללמידה הדדית וקידום סולידריות חברתית.
• שותפויות בין תושבות/ים לרשויות מקומיות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית