תוצאות חיפוש

המרכז הרוחני ע"ש קס עזרייה יה"ס ליהודי אתיופיה (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' קרן היסוד 7/1 אצל עזרייה קס מלקה, אשקלון
  • 086764787
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמת מרכז רוחני ותורני לעולי אתיופיה. קיום פעולות תרבות, דת, רווחה וחינוך. חלוקת מלגות וסיוע כלכלי לקהילת עולי אתיופיה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית