תוצאות חיפוש

הקרן לפיתוח בקעת הירדן (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (92%)
    תחומי פעילות
  • רווחה
  • מרכז קהילתי
  • חינוך
  • התיישבות
  • בריאות

מטרות הקרן לפיתוח בקעת הירדן הם לפעול למען פיתוח קהילתי לתושבי הישובים בגבול המזרחי של מדינת ישראל בתחומי חינוך, רווחה, ביטחון, בריאות, תרבות ושירותי דת.

הקרן לפיתוח בקעת הירדן נוסדה בשנת 2000. מייסדי הקרן וחברי ההנהלה הם אנשי ציבור תושבי בקעת הירדן. הקרן מוכר כמוסד ציבורי ויש לו אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
הקרן מלווה על ידי המועצות האזוריות בקעת הירדן ומגילות צפון ים המלח.

הנהלת הקרן מקיימת דיון בתחילת השנה כדי להחליט על אילו פרויקטים הקרן תתמוך בשנה הקרובה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית