תוצאות חיפוש

עמותה לסיוע כספי לגימלאים נצרכים בקרית ביאליק (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' הנרקיסים 37, קרית ביאליק
  • 048713748
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

ריכוז משאבים כספיים לעמותה, אשר מפירות הסכום תינתן עזרה לאוכלוסית הגימלאים בקרית ביאליק.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית