תוצאות חיפוש

"קשת" - מסלול התחנכות סביבתי ניסויי במצפה רמון (ע"ר)

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580350379
  • כתובת:
  • רח' נחל פארן 6 אצל נעה אבריאל-אבני, מצפה רמון
  • 086588985
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמת מסלול חינוכי במצפה רמון. תמיכה ביוזמות מתחום החינוך, התרבות והפיתוח.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית