תוצאות חיפוש

כדורעף ק.ק. תל אביב (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' יחזקאל 27 אצל רן גאון, תל אביב-יפו
  • 036046591
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

ייסודה וניהולה של קבוצת כדורעף.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית