תוצאות חיפוש

עיר עמים (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • שלום
 • חינוך

עמותת עיר עמים שואפת לקדם את ירושלים כעיר יציבה ושוויונית המשותפת לשתי הקהילות הפוליטיות החיות בה- הישראלית והפלסטינית. כמו כן פועלת העמותה לקידום התנאים שיאפשרו הגעה להסכם מדיני עתידי בעיר.

עיר עמים פועלת לעצירת מהלכים חד-צדדים שיש בהם פגיעה בשיוויון בין פלסטינים לישראלים בעיר, שיש בהם סכנה ליציבותה של העיר, או שמאיימים לפגוע במשא ומתן העתידי בנושא ירושלים.
ניטור יום יומי, יידוע מקבלי ההחלטות והציבור הרחב וסינגור מדיני ומשפטי הם עמודי התווך של עבודה זו.
עוד פועלת עיר עמים לשינוי השיח הציבורי בסוגיית ירושלים, מהמיתוס של "ירושלים מאוחדת" לשיח פרגמטי ומושכל. זאת על ידי חשיפת הציבור הישראלי למציאות בירושלים המזרחית שהנה תוצאה של המדיניות הישראלית בעיר לאורך השנים.
אלפי אנשים לומדים כל שנה על המורכבות והסכנות בהמשך המצב הקיים בירושלים המזרחית באמצעות סיורים, פעילות תקשורתית, סרטים, הרצאות, ותוכניות לימוד שונות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית