תוצאות חיפוש

זיו נעורים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (78%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • גישור פערים חברתיים
  • פעילות חברתית

להיות הגוף המוביל בטיפול בבני נוער הנמצאים בסכנת נשירה ממסגרות החינוך השונות , למען הצלחת השתלבותם במסגרות אלו ובחיים החברתיים .

הייעוד של עמותת זיו נעורים הוא לאפשר לבני נוער הנמצאים בסכנת נשירה ממסגרות החינוך השונות הזדמנות לפתח את המוטיבציה, ול

 בשנים האחרונות הפכו תקריות אלימות בהם מעורבים בני נוער תכופות וקשות יותר מבעבר. אחד הגורמים המרכזיים לכך הם היעדר מענה יעיל לבעיית הנשירה של בני נוער רבים ממערכת החינוך והתדרדרותם עקב כך.

עמותת זיו נעורים מציעה פתרון ייחודי ושונה להתמודדות עם בעיית הנשירה של בני נוער ממערכת החינוך. ההנחה עליה מתבסס פתרון זה היא כי הגורם לנשירה הוא חוסר המוטיבציה של הנוער להשתייך ולפעול במסגרת מערכת החינוך הפורמאלית ולכן יש לעורר בבני נוער מוטיבציה פנימית להשתייך למסגרת חינוכית ולהצליח בה. ההעצמה באמצעות פעילות ימית נובעת מהתפיסה כי באמצעות החיבור לים והקניית מיומנויות בהשטת כלי שייט, בני הנוער ירכשו ערכים שישמשו אותם בתחומים אחרים של חייהם.

פעילות העמותה מכוונת ליצירת חווית הצלחה בסביבה הימית המאתגרת. כמו כן היא מיועדת להעצים את מיומנויותיהם האישיות והחברתיות של המשתתפים, לשלבם בקבוצה חברתית חינוכית, לחנכם לאזרחות טובה, למעורבות פעילה בקהילה ולשמירת הטבע ואיכות הסביבה, בדגש על הסביבה הימית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית