תוצאות חיפוש

הפועל גמביט קרית ביאליק (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' הדפנה 43/24 אצל גרינפלד אנטולי, קרית ביאליק
  • 048735817
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

הקמת מועדון שחמט לנוער עולה ולמבוגרים בקרית ביאליק. השתתפות בתחרויות שחמט במסגרת ליגה לפיהנחיות האיגוד הארצי לשחמט. ארגון תחרויות מקומיות בקרית ביאליק.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית