תוצאות חיפוש

ק.ל.א.ס.י. - קראטה ולחימה אמנותית ספורטיבית בישראל (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' דובדבן 1/1 , מזכרת בתיה
  • 036737361
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לאגד,לרכז ולארגן עוסקים בספורט הקראטה בישראל.לייסד, להקים,להחזיק ולקיים מועדון או מועדוניםבכל מקום ברחבי ישראל, וליתן חסות למועדונים בהם תתקיים פעילות ספורטיבית מכל מין וסוג שהואבהדרכת מאמנים ומדריכים מוסמכים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית