תוצאות חיפוש

גומת חן - מורשת, תרבות, חינוך, נוער (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (79%)
    תחומי פעילות

עמותת גומת חן הוקמה בשנת 2001 במטרה ליזום ולהפעיל תכניות ופרויקטים לילדים ונוער בסיכון.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית