תוצאות חיפוש

מדבר שור (ע"ר)

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580378545
  • כתובת:
  • רח' נחל עבוד 18 אצל שפילמן אוריאל, מצפה רמון
  • 086595274
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

עידוד הקמת מוסדות תורניים. תמיכה בלומדי תורה.עידוד פעילויות קהילתיות-חברתיות. תמיכה וסעד לנזקקים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית