תוצאות חיפוש

חסדי אפרת (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • צדקה

העמותה מסייעת לתושבי אפרת הנמצאים במצוקה כלכלית.

העמותה מסייעת לתושבי אפרת הנמצאים במצוקה כלכלית, באמצעות
מתן הלוואות ו/או מענקים ו/או הדרכה כלכלית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית