תוצאות חיפוש

(עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי ספר (ע"ר

 • דרוג שקיפות
  (69%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • מחקר
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • שלום
 • העצמה כלכלית

מטרת המרכז הינה הפחתת אלימות בחברה הישראלית וחיזוק דפוסים דמוקרטיים באמצעות חינוך והקניית כלים להתמודדות עם מצבי אלימות וחיזוק המרקם החברתי בחיי היום-יום במסגרת בתי הספר יסודיים ועל יסודי.

התוכנית מבוססת על מודל האקדמיה ללימודי אלימות בגרמניה שהותאמה לאקלים הבית-ספרי הישראלי.
הידע מועבר לתלמידים ולמורים באמצעות הסדנה חוויתית לביסוס ההכרה שהתלמידים הם בעלי הידע על האלימות המתרחשת בקרבם, ובידם היכולת להתמודד עמה.
הסדנה מציידת את התלמידים בכלים יעילים להתנגדות לא-אלימה, אישית וקבוצתית.

ההכשרה היא מערכתית . כלומר, כוללת הכשרה מקדימה וליווי שוטף לכלל הסגל וההנהלה לשם הובלת
השינוי, סדנאות כיתתיות, תוכניות מנהיגות תלמידים וביצוע ניטור והערכה של אפקטיביות הפעילות שלנו ליצירת סביבת לימודים פחות אלימה ואקלים כיתתי משופר

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית