תוצאות חיפוש

עמותת מצמיחים - המרכז להפחתת אלימות בבתי ספר

 • דרוג שקיפות
  (65%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • מחקר
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • תנועת נוער

מטרת המרכז הינה הפחתת אלימות בחברה בישראל וחיזוק דפוסים דמוקרטיים באמצעות הקניית כלים לאנשי חינוך ותלמידים להגברת שייכות והתמודדות עם מצבי אלימות. העמותה פעולת לחיזוק המרקם החברתי בחיי היום-יום במסגרת בתי הספר על ידי סדנאות, הרצאות והכשרות למורות

עמותת מצמיחים, זוכרת פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים, פיתחה מודל התערבות ייחודי המבוסס על מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום התוקפנות על רקע מעמד ומפעילה תוכניות הכשרה לאנשי חינוך לצורך מתן כלים להתמודדות אפקטיבית עם תופעות של ניכור, הדרה, חרם, אלימות ברשת ועוד.
הידע מועבר לתלמידים ולמורים באמצעות סדנת עומק חוויתית בת שלושה ימים שמטרתה לבסס את ההכרה שהתלמידים הם בעלי הידע על האלימות המתרחשת בקרבם, ובידם היכולת להתמודד עמה. בנוסף מתקיימים מדי שנה קורסי הכשרה בחדרי מורים, מרכזי פסג"ה, מכללות ואוניברסיטאות בארץ ובעולם.
ההתערבות שמציעה העמותה הינה מערכתית . כלומר, כוללת הכשרה מקדימה וליווי שוטף לכלל הסגל וההנהלה לשם הובלת השינוי.
תוכנית הערכה חיצונית שנערכה על ידי מכללת כנרת ובדקה את ההשפעה של תוכנית ההתערבות של מצמיחים2018 מצאה כי בעקבות התוכנית חלה ירידה מובהקת בשיעורי האלימות הפיזית והאלימות ברשת וחלה עליה בתחושת המוגנות של תלמידים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית