תוצאות חיפוש

בראשית לשלום (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (55%)
  תחומי פעילות
 • אמנות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • ידידות בין עמים
 • פעילות חברתית
 • שלום
 • תאטרון
 • תרבות

מסתכלים קדימה עם מבט חיובי ,
ننظر الى الامام بتفاؤل وايجابية

בקרוב יהיה זמין

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית