תוצאות חיפוש

אל החיים (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (44%)
  תחומי פעילות
 • הצלת חיים
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • סיוע לנזקקים
 • רווחה
 • שיקום

 עמותה "גן חיים אשדוד-אשקלון", המפעילה שלטרים לדרי רחוב וחסרי בית, פועלת כבר 8 שנים. העמותה הוקמה על במטרה לסייע לדרי רחוב וחסרי בית, לספק להם קורת גג ומזון, להציל אותם ממות ברחובות ומהדרדרות לפשע ולסמים, ובכך גם להוריד את רמת הפשיעה בקהילה

אנו פותחים את שעריו לכל אלו אשר נותרו ללא קורת גג מסיבות אלו ואחרות - אם אלו נסיבות חיים לא מוצלחות, גירושים, מחלות, עוני ועוד. העזרה שאנו מגישים לחסרי הבית היא על תקן עזרה מצילת חיים - אם לא יהיה להם לאן לפנות ואיך לכלכל את עצמם הם יהפכו לקבציני רחוב, יעברו לגור בפארקים וימותו ברחובות מרעב/קור/אלימות , או יפנו מבלית ברירה לדרך הפשע, ואז יהוו איום לאוכלוסיה הכללית. אנו מחזירים את אותם האנשים שאבדו את דרכם לדרך הנכונה, ועוזרים להם להשתקם ולחזור לחברה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית