תוצאות חיפוש

צעירים בירוחם (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (86%)
    תחומי פעילות
  • מרכז קהילתי
  • פעילות חברתית
  • תיירות
  • מלגות לתלמידים
  • מסגרת מקצועית

העמותה פועלת לעידוד התיישבות ומעורבות חברתית של צעירים בישוב.

עמותת צעירים בירוחם הוקמה בשנת 2005 על רקע משבר מנהיגותי בירוחם.

העמותה פועלת זו השנה התשיעית לעידוד התיישבות ומעורבות חברתית של צעירים בישוב.

העמותה מקדמת תחומי חיים של צעירים בישוב, ביניהם: השכלה, הכשרה ותעסוקה, תרבות וקהילה, אחריות ומעורבות חברתית, דיור והתיישבות.

העמותה יוזמת ומפעילה מגוון תוכניות לצעירים ברצף הגילאים 18-35 במס' ערוצי פעילות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית