תוצאות חיפוש

א.מ.ל.א.י. - אמנים ומוזיקאים למען ארץ ישראל (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • יהדות
  • פעילות חברתית
  • תרבות
  • פלורליזם

תוכנית נשימה נוצרה ומופעלת ע"י הארגון החינוכי AMI – אומנים ומוזיקאים למען ישראל

(Artists and Musicians for Israel). נשימה נועדה להתמודד בדרך חוויתית-יוצרת עם משבר הזהות שיצרו החיים בעידן המודרני, בדגש על משבר הזהות היהודי המורגש בישראל וברחבי העו

תוכנית הסדנאות האינטראקטיבית של נשימה מופעלת בישראל בקרב תלמידי חט"ב ותיכונים וחניכי מכינות צבאיות ואף בקרב מורים ומחנכים במוסדות החינוך. במסגרתה נחשפים המשתתפים לפניה היפות של הזהות היהודית גדושת העושר הרוחני והתרבותי. זאת באמצעות המוסיקה, האומנות ואוירת הפתיחות וההכלה שיוצרת אישיותם הייחודית של אומני AMI

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית