תוצאות חיפוש

תקווה לזולת - ישראל (ע"ר)

 • כתובת:
 • יוסי בר חלפתא 13, אשדוד
 • 088675747
 • דרוג שקיפות
  (48%)
  תחומי פעילות
 • סיוע לנזקקים
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • רווחה

להאיר את החשיכה לנמצאים במצוקה בכל דרך אפשרי

העמותה עוזרת לנזקקים במשך כל ימי השנה בכלל ולפני החגים בפרט בתמיכות כספיות ובסלי מזון.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית