תוצאות חיפוש

הגר חינוך יהודי-ערבי לשוויון (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (74%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • חינוך
 • מרכז קהילתי
 • שלום
 • דת
 • פלורליזם
 • תרבות

מייסדי "הגר" מאמינים כי יצירת מסגרת חינוכית דו-לשונית משותפת לשתי הקהילות תוך הכרת המורשת, הדת והמנהגים של ה"אחר" תתרום לשינוי מציאות זו

. עמותת "הגר" שואפת לקחת חלק בתהליך שינוי חברתי שתכליתו הקמת חברה אזרחית שוויונית בנגב ובישראל בכלל, למען קיום חיים של הבנה, אמון ושלום בארץ ובאזור.
מטרתנו היא ליצור בבאר-שבע מרחב חינוכי שבו ילדים יהודים וערבים יתחנכו ביחד באווירה רגישת תרבות, שמבוססת על שוויון, סובלנות, דו-לשוניות ורב-תרבותיות. מסגרות משותפות כאלה יאפשרו יצירת קשר ממשי, יום-יומי ומתמשך בין ילדים, הורים ומחנכים יהודים וערבים, תוך הכרת האחר וכיבודו, ועם זאת שמירה על זהותו וייחודו של כל ילד ומבוגר. חשיבות מיוחדת נתונה בעמותת "הגר" לרמה חינוכית גבוהה ולהישגים לימודיים וחברתיים מצוינים במסגרות שהיא מפעילה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית