תוצאות חיפוש

העמותה לאחריות ארגונים לא ממשלתיים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (86%)
    תחומי פעילות
  • הוצאה לאור
  • חינוך
  • מחקר
  • מסגרת מקצועית
  • פעילות פוליטית

NGO Monitor מספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הטוענים שהם מקדמים זכויות אדם ואג'נדה הומוניטרית.

טרת NGO Monitor, כפי שתוארה בהצהרת המשימות, היא לייצר ולהפיץ ניתוח ביקורתי ודו"חות על התפוקות של קהילת הארגונים הלא-ממשלתיים הבינלאומית, לתועלת קובעי מדיניות ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופיים והציבור הרחב. כוונתנו לפרסם עיוותים של סוגיות זכויות אדם בסכסוך הישראלי-ערבי ולספק את המידע וההקשר החסר לתועלתם של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים במזרח התיכון. אנו מקווים שהדבר יוביל לשיח ציבורי מיודע בנוגע לתפקידם של ארגונים לא ממשלתיים הומניטאריים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית