תוצאות חיפוש

עמותת באולינג אשדוד 2006 (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (32%)
    תחומי פעילות
  • ספורט

לעודד את הציבור, בכל הגילים, נשים, גברים ונוער לפעילות ספורט חברתית באווירה ובתנאים שיאפשרו למצות כישורים ספורטיביים. לשמש לחברים מקום מפגש חברתי ותרבותי באווירה נעימה. לתת הזדמנות שווה לכל חבר לבטא את יכולתו הספורטיב

לעודד את הציבור, בכל הגילים, נשים, גברים ונוער לפעילות ספורט חברתית באווירה ובתנאים שיאפשרו למצות כישורים ספורטיביים. לשמש לחברים מקום מפגש חברתי ותרבותי באווירה נעימה. לתת הזדמנות שווה לכל חבר לבטא את יכולתו הספורטיבית במשחק. בניית מסגרת ספורטיבית תחרותית לפרט ולקבוצה, תוך שימת דגש על הגינות ספורטיבית ויושר אישי. הקניית מיומנות במשחק הבאולינג, פיתוחה ושכלולה. בניית נבחרות ייצוגיות של מועדון לקיום מפגשים תחרותיים עם מועדונים אחרים במסגרות שונות של ההתאחדות. להיות חברה בהתאחדות הכדורת בישראל ולהשתתף בפעילות הארצית והבינלאומית במסגרתה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית