תוצאות חיפוש

עמותת צומת: מרכז לנוער אנגלו-סקסי (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (83%)
    תחומי פעילות
  • בריאות
  • קליטת עליה
  • תנועת נוער
  • חינוך
  • העצמה כלכלית

עמותת צומת מציעה שירותים לנוער בגילאים 13-21, במצוקה המפגינים התנהגות בסיכון, הכוללת שימוש בסמים ואלכוהול, פעילות אלימה או פושעת. במרכז צומת קיים מועדון, ישנה מערכת סיוע חינוכי,טיפול פרטני, מחשבים, כמו כן אנו מציעים עזרה במציאת עבודה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית