תוצאות חיפוש

ישראייד - הפורום הישראלי לסיוע הומניטרי בינלאומי (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (59%)
  תחומי פעילות
 • העצמה כלכלית
 • התנדבות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • יהדות
 • סיוע באסונות טבע
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית
 • צדקה
 • רפואה

ישראייד: הפורום הישראלי לסיוע הומניטארי בינלאומי הינו ארגון גג של גופי סיוע ישראלים ויהודים הפועלים במדינות מתפתחות.

הארגון פועל משנת 2001 ברחבי העולם. הארגון מתאם בין גופי הסיוע. הארגון פעיל בתחום של תיאום בין חברי הארגון, עדכון שוטף ושליחת סיפורים לתקשורת הישראלית והזרה, הפקת כנסים עם גופי או"ם וארגונים בינלאומיים על מנת לשלב יותר ישראלים במסגרת הסיוע הבינלאומית ועוד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית