תוצאות חיפוש

ארגון חיה ע"ש הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן - מעלה אפרים (ע"ר)

 • כתובת:
 • גליצנשטיין אשקובית 207/5 ת.ד. 1261, מעלה אפרים
 • 0-29941634
 • test.com
 • דרוג שקיפות
  (65%)
  תחומי פעילות
 • סיוע לנזקקים
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • התנדבות
 • מועדונים חברתיים
 • חינוך
 • יהדות

פעילות תורנית וחברתית לבוגרים ובני נוער. הקמה והפעלה של מועדונים לצורכי הנ"ל. עזרה לנזקקים וילדים. איסוף תרומות למטרת תמיכה בעמותות בעלות מטרות דומות לשם מימון פעילותם.

.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית