תוצאות חיפוש

קו משווה (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (65%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • העצמה כלכלית
 • זכויות אזרח
 • חינוך
 • פלורליזם
 • דו-קיום

קו משווה היא עמותה שהוקמה במטרה לקדם השתלבותם של אקדמאים ערבים בשוק העסקים הישראלי. אנו מבקשים לחולל סביבה עסקית פתוחה ושוויונית להעסקת אקדמאים ערבים, במטרה להגדיל את מספרם בחברות עסקיות וציבוריות בתפקידים ההולמים את כישוריהם.

קו משווה פועלת כדי לשנות את המציאות בשטח, ולהוות ממשק ידידותי ומקצועי בין המעסיקים לאקדמאים הערבים בישראל. לשם כך פותחו ערוצי פעולה במגוון תחומים, הן בקרב המועמדים והן בקרב המעסיקים כדי להגיע למימוש הלכה למעשה של מטרות העמותה.

פעילויות עיקריות:
הקמת מאגר ארצי ממוחשב של מועמדים מוכשרים, אקדמאים ערבים, למגוון המשרות.
הפעלת מרכז השמות ארצי ממוחשב.
הפעלת סדנאות הכנה רב תרבותיות למקום העבודה.
תכנון תהליכים אסטרטגיים בעסקים לגיוון סביבת העבודה .(DIVERSITY)
גיבוש קבוצות ייעוץ מעורבות – .STAKEHOLDERS DIALOG
ליווי המעסיקים והמועסקים וייעוץ בהתאם לנדרש.
הכשרות והדרכות משלימות בתאום עם המעסיק ועל בסיס צרכיו.
הכשרה, העצמה, הכנה, ליווי ותהליכי מנטורינג למועמדים-סטודנטים ואקדמאים ערבים.
הפעלת כלים תקשורתיים ואחרים לשינוי עמדות וקידום מודעות בתחום.
תוכנית להכוון קריירה לתיכונים - חשיפת הנוער הערבי ערב סיום התיכון לכל האינפורמציה הנדרשת בבחירת מקצוע לעתיד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית