תוצאות חיפוש

טבע עברי (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (65%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • בתי כנסת
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • יהדות
 • פלורליזם
 • תרבות
 • גישור פערים חברתיים
 • פעילות חברתית

עמותת טבע עברי הינה עמותה המקדמת אחריות סביבתית יהודית בישראל. טבע עברי, המורכבת מדתיים וחילונים, אנשי רוח ומעש, שואפת להרחיב את זהותנו כיהודים החיים בישראל כך שתכלול גם את מחויבותנו לאורח חיים בר-קיימא. פרוייקט הדגל של העמותה הוא "שמיטה ישראלית"

“שמיטה ישראלית” הינה יוזמה חברתית רחבת היקף, הכוללת ארגונים, עסקים ומוסדות ציבור. היוזמה נועדה להחזיר את השמיטה ללוח השנה של כולנו במדינת ישראל, כשנה של התבוננות עצמית ועיסוק מוגבר בנושאים של חברה, סביבה, קהילה רוח.
שאיפתנו היא כי כל אדם בישראל ידע כי השנה הינה שנת שמיטה, וכי כל מי שרוצה בכך יוכל לממש את שנת השמיטה בחייו, בדרך המתאימה לו ולתפיסת עולמו.
לשם כך אנו מובילים מהלך הסברתי וחינוכי, מנגישים ידע והזדמנויות לעשייה חיובית, מחברים בין רעיונות טובים ובין אנשים טובים (שזה כולם) ומסייעים לקידום עשייה היונקת מערכי השמיטה ופועלת להוספת הטוב לחברה הישראלית.
החלום הגדול שלנו הוא שכבר בשנת השמיטה הקרובה נתחיל לזעזע את המערכת מן היסוד, ניצור איזונים חדשים בחיינו. נחליש, ולו חלקית, לשנה אחת, את קללת “בזיעת אפך תאכל לחם” ונוכיח שלא צריך לקבל את חוסר השוויון, ההולך ומתרחב כאקסיומה.
השעה כשרה והלבבות נכונים. הצטרפו אלינו, כי העם דורש שמיטה ישראלית!

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית