תוצאות חיפוש

זיו יהודה (ע"ר)

 • קטגוריה:
 • מספר:
 • 580532695
 • כתובת:
 • צבי 21,
 • 0547724027
 • דרוג שקיפות
  (61%)
  תחומי פעילות

זכרון ושם לניצולי שואה, תמיכה במשפחות במצוקה, אחזקת כולל אברכים, חינוך וגני ילדים

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית