תוצאות חיפוש

עם אחד - מרכז תמיכה וסיוע (ע"ר)

  • קטגוריה:
  • מספר:
  • 580533362
  • כתובת:
  • הסיבים 7, בני ברק
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית