תוצאות חיפוש

מכון - תורת המשפחה (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (78%)
    תחומי פעילות
  • רפואה
  • דת

המרכז העולמי לייעוץ והדרכה בטהרה ורפואה

מרכז "תורת המשפחה הוקם כדי לתת מענה לכל משפחה בכל נושא הנוגע לטכנולוגיה והקדמה הרפואית בתחומי הטהרה ובריאות הנשים פרויקט הדגל שלו הינו קו הייעוץ לנשים ומשפחות שבו ניתן שרות רב תחומי , ייעוץ ומידע רפואי,הכוונה לרופאים בכירים במהירות, תמיכה נפשית וליווי, הדרכה הלכתית,עזרא בהסגת מימון והנחות אצל רופאים וכל זה ע"י יועצות ויועצי רפואה בשלוש שפות, אנגלית,עברית ואידיש.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית