תוצאות חיפוש

עמותת ילדי קשתות (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (57%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • שיקום

גיוס משאבים למען ילדים על הספקטרום האוטיסטי, מימון שירותים ועזרים פיזיים לילדים הלוקים באוטיזם, שיפור השירותים והטיפולים הניתנים לילדים אלה בבית ספרם.

במרכז קשתות שנמצא במועצה האזורית מנשה 70 ילדים, על רצף ה-PDD (אוטיזם), בגילאי 3 - 13 הנמצאים ב - 2 גנים ו- 8 כיתות בי"ס א'- ו'.

מטרת עמותת ילדי קשתות לסייע למימון וקידום הטיפולים והפעילויות הפרא רפואיים שילדי המרכז מקבלים (בהם טיפולים עם כלבים, רפלקסולוגיה וקונגפו) וכן הרחבת ושיפור מרכז קשתות ופעילותו.

יודגש, כי טיפולים הפרא רפואיים ומתקנים הקשורים אליהם, אינם ממומנים על ידי גורמים ממשלתיים כלל, אלא על ידי תרומות בלבד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית