תוצאות חיפוש

כולל עזרת תורה ביאלא - אשדוד (ע"ר)

 • קטגוריה:
 • מספר:
 • 580546877
 • כתובת:
 • מאיר בעל הנס 22, אשדוד
 • 0527690756
 • דרוג שקיפות
  (81%)
  תחומי פעילות
 • דת
 • הנצחה
 • ישיבה/כולל
 • סיוע לנזקקים

סיוע לעמלי תורה בהגשמת שאיפתם 1.ללמוד 2.לדעת 3.ללמד!
העמותה משלמת מילגות מבחנים/ התמדה, וגם סיוע למשפחות המשוועות לעזרה.

הכולל נוסד חשוון תשס"ח עם מטרה אחת : העמדת גדולי תורה לעם ישראל!
אוירת הלימוד, קול התורה, והדרישות הבלתי מתפשרות מציבור האברכים הביאו לדרישה חזקה מאלו שרואים בכולל את סולם ההצלחה שלהם בלימוד התורה!
הכולל משלב כמה מגמות המשלימות את הפסיפס המרהיב של לימוד תורה מתוך אהבה ואחדות חברים, ובלשון חכמינו זכרונם לברכה ב"פרקי אבות": פלפול התלמידים.
מידי חודש מתקיימות מבחנים על החומר החודשי, בנוסף מבחנים וחזרות תקופתיות.
הלימודים מתקיימים בשני מגמות עיקריות, 1.לימוד הש"ס דף היומי בעיון ובחזרות חוזרות ונשנות. 2.לימוד הלכות איסור והתר, טור ושולחן ערוך עם נושאי כליהם, שוב, עם מבחנים וחזרות.
היעד שלנו הוא כפול: מיידי, ולטווח ארוך. מיידי - פשוט יושבים ולומדים! מקיימים את עם ישראל ואת העולם כולו! מצעידים את העולם לטוב יותר רוחני יותר, ומגשימים את ייעוד הכתוב "אם לא בריתי [כלומר:ללא לימוד התורה הנקראת ברית] יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי [אין קיום לכוחות הטבע המוטבעים בשמים ובארץ]"
ולטווח הארוך: מהכולל יצאו בעבר וייצאו בעתיד רבנים מגידי שיערים ותלמידי חכמים שמאירים ויאירו את שמי היהדות באור התורה!

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית