תוצאות חיפוש

אחדות העובדים (ע"ר)

 • כתובת:
 • ת.ד 35277, תל אביב-יפו
 • 0548184461
 • דרוג שקיפות
  (86%)
  תחומי פעילות
 • ועדי עובדים
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • זכויות אזרח
 • ידידות בין עמים
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • שלום
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני

קידום מודעות ציבורית והתארגנויות למען אחדות בציבור העובדים, פרנסה הוגנת, צדק חברתי, דמוקרטיה, שוויון ושלום.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית