תוצאות חיפוש

יוצאים לשינוי

 • דרוג שקיפות
  (83%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • התנדבות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • חינוך
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • תרבות

העצמת יוצאות ויוצאי המגזר החרדי בתהליך השתלבותם בחברה הישראלית
הכללית על ידי מתן הכלים הנדרשים למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם

כ-1,300 צעירים וצעירות עוזבים מידי שנה את החברה החרדית ויוצאים במסע ארוך ומאתגר בדרך להשתלבות בחברה הישראלית הכללית. צעירים אלו, שרבים מהם נותרים חסרי עורף משפחתי, מתמודדים עם פערי השכלה עצומים, פערי תרבות וקשיים כלכליים ויוצאים אל החברה הישראלית הכללית ללא הכלים הנדרשים בכדי להתמודד עם החיים בישראל ולמצות את הפוטנציאל המצוי בתוך כל אחת ואחד מהם.

עמותת יוצאים לשינוי הוקמה על ידי קבוצת יוצאים בשאלה בכדי לסייע לכל יוצאי המגזר החרדי ללא התייחסות לאמונתם הדתית, מצבם האישי, השלב בו הם נמצאים בתהליך היציאה או כל תנאי אחר, ושואפת לענות על כל צרכיהם. העמותה פועלת בשני מישורים אשר שמשלימים זה את זה ויחד מספקים את מירב הצרכים של האוכלוסיה. ברמת המאקרו העמותה עובדת בסינגור מול מוסדות המדינה וקובעי המדיניות, בהקמת תוכניות ייעודיות, בהעלאת הנושא לסדר היום הציבורי, וביצירת גוף ידע מהימן בנושא. ברמת המיקרו העמותה פועלת לספק שירותי הכוון תעסוקתי והשלמת השכלה, סיוע אישי משפטי, ולבנות קהילה תומכת אשר מציעה מגוון של פעילויות חברתיות, קורסים וסדנאות.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית