תוצאות חיפוש

סקווש בונד ישראל - מעבר לספורט (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • חינוך
 • ספורט
 • העצמה כלכלית
 • תנועת נוער

סקוושבונד לקחה על עצמה את המשימה לייצר שיוויון הזדמנויות, לקדם ניידות חברתית ולבנות חברה משותפת בין מגזרים ושכבות באמצעות משחק הסקווש.
התלמידים שלנו לומדים להעריך אורח חיים בריא, לאמץ אתגרים, לשאוף למצוינות ולהפוך לסוכני שינוי בקהילותיהם.

מעט מאוד תוכניות בישראל נועדו לתת מענה לשני האתגרים: לשפר את היחסים היהודים-ערבים ולתמוך בבני נוער מאוכלוסיות מוחלשות.
תוכנית הסקווש והחינוך הרב-שנתית והאינטנסיבית של סקוושבונד משלבת ילדים מרקעים דתיים וחברתיים-כלכליים מגוונים ומעניקה לכל המשתתפים את כישורי החיים והביטחון למימוש הפוטנציאל המלא שלהם ולבניית חברה משותפת.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית