תוצאות חיפוש

סקווש בונד ישראל - מעבר לספורט (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • גישור פערים חברתיים
  • דו-קיום
  • חינוך
  • ספורט

אנו מלמדים כישורי חיים ומנהיגות באמצעות משחק סקווש. סקוושבונד מפגיש ילדים ממגזרים שונים בחברה כדי לטפח צמיחה אישית ושיתוף פעולה בין-תרבותי ולהתעלות מעל לגבולות הכלכליים.

סקוושבונד הוא ארגון אדם לאדם עבור נוער מכל תחומי החיים וכל מגזרי הקהילה. באמצעות הכשרה אינטנסיבית בספורט הסקווש, תוכניות חינוכיות וחונכות מתמשכת, סקוושבונד מפתחת ילדים ערבים ויהודים לצעירים בעלי ביטחון עצמי, התמדה וכבוד לבני גילם של רקע דתי וחברתי-חברתי.
במהלך 150+ שעות פעילות מדי שנה, ילדים ממגזרים בחברה הישראלית, שלעתים קרובות אין להם כל קשר ביניהם - ערבים ויהודים, עשירים ועניים, חילוניים ודתיים - נוקטים צעדים מעשיים, להיות חברים אמיתיים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית