תוצאות חיפוש

אדמה - חינוך תרבות ואמנות (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (57%)
  תחומי פעילות
 • אמנות
 • גישור פערים חברתיים
 • חינוך
 • יהדות
 • תאטרון
 • תרבות

יזימה וביצוע תוכניות חינוך ותרבות בתחום הערכי-חברתי וסביב תרבות ומורשת ישראל בבתי הספר ובשאר מוסדות החינוך והתרבות בישראל

מפעילים תוכניות העשרה חווייתיות (כגון: שיעורי דרמה, פעילויות ODT, הצגות תיאטרון ועוד) בבתי ספר בכל הארץ, בדגש על אזורי פיתוח ופריפריה וקהלים מאוכלוסיות מוחלשות, במטרה להעשיר לחנך ולפתח כישורים חברתיים, זהות ערכית ומיומנויות יצירתיות של ביטוי עצמי וחברתי

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית