תוצאות חיפוש

העמותה לקידום מוזיאון פתח תקווה לאמנות (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (66%)
    תחומי פעילות
  • אמנות

העמותה לקידום מוזיאון פתח תקוה הוקמה בשנת 2015 מתוך מטרה לתמוך ולסייע בקידומו ובפעילותו של מוזיאון פתח-תקוה לאמנות

לגייס משאבים לטובת המוזיאון ולמילוי כל צרכיו, לרבות לצורך מחקר, פרסים, רכישות ולהעניק מלגות מחקר ושהות לאמנים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית