תוצאות חיפוש

מעונות עולמי (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (45%)
    תחומי פעילות
  • חינוך

להקים מסגרת חינוכית הטרוגנית ציונית שתחנך לאהבת העם והארץ בשילוב היופי שבערכי היהדות
לסבסד ככל שיתאפשר מתוך הערכה עמוקה גם לאוכלוסיה ממוצעת את האפשרות לקבל את החינוך הטוב ביותר
בכל הפרמטרים הנדרשים בפן הערכי, ההתפתחותי, החברתי הציוני והתזונתי.

מקום מדהים שמאגד בתוכו דתיים חילוניים מכל העדות והמגזרים מתוך אמונה פנימית שאנו עם ישראל אחד שצריך לחיות בהרמוניה בסובלנות ובאמפתיה, לכבד להעריך ולהוקיר את האדם קודם כל, לשלב את היופי שבערכי היהדות מתבסס על אמרתו של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".
אנחנו משתדלים לתת את המירב והמיטב לילדים ברמה הגבוהה ביותר כך שהילד יקבל את הכלים הנדרשים לו הן בפיתוח האישיות הן בפיתוח היכולות על מנת לגדל דור ציוני משכיל אנושי ומצליחן שיהווה את דור העתיד של מלח הארץ שתפארת מדינת ישראל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית