תוצאות חיפוש

עמותת ניצן - כל גרעין שיקבל אור ומים (יובל) יוכל לפרוח

  • דרוג שקיפות
    (79%)
    תחומי פעילות
  • הנצחה
  • חינוך
  • שיקום

חוות נוער חקלאית לטובת צמצום נשירה בקרב מסגרות קצה.
הכלים החקלאיים והשיקומיים בחווה הם עבודה חקלאית ועבודת מדבר ככלי טיפולי.

יובי נהרג במהלך הלחימה במבצע "צוק איתן", במהלך ביצוע משימה מורכבת בלב סג'עייה.
אור נהרג ברעידת האדמה שפקדה את נפאל. החלטנו להנציח את זכרם בעשייה ערכית, חינוכית וחברתית. התחייבנו להקים מיזם לזכרם, אשר ימשיך את מורשתם החיובית וישריש את ערכיהם החברתיים. על בסיס חלומם, צוואתם וחזוננו המשותף החלטנו להקים חוות נוער חקלאית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית