תוצאות חיפוש

הבית למחול (ע""ר)

  • דרוג שקיפות
    (46%)
    תחומי פעילות
  • אמנות
  • ספורט
  • תאטרון
  • תרבות

בית המחול מטרתו שונה בתכלית מאולם המופעים, מהסטודיו הרגיל, היות ובאמצעותו נוצרו וריאציות אומנותיות רבות ושיתופי פעולה עם כלל עולמות האמנות, עקב אופיו ואווירתו של בית המחול.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית