תוצאות חיפוש

האמת שלי (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (70%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • פעילות חברתית
  • מחקר


'האמת שלי‘ הינו ארגון חיילי מילואים שמטרתו לחנך בארץ ובעולם על פעילות צה"ל ועל הערכים שלאורם חייליו פועלים. הארגון נאבק על הוצאת האמת והצגת תמונה נטולת אינטרסים פוליטיים של הסכנות, המורכבויות, הקשיים והדילמות המוסריות הניצבות בפני חיילי צה"ל.

'האמת שלי‘ הינו ארגון א - מפלגתי, המורכב מחיילים וחיילות במילואים שמטרתו לחנך בארץ ובעולם על פעילות צה"ל ועל הערכים שלאורם חייליו פועלים.
חיילי צה"ל מתמודדים עם סיטואציות מורכבות שאין להן אח ורע בעולם. בשנים האחרונות ישנה ביקורת הולכת וגוברת מהארץ ומהעולם על תפקודם של חיילי צה"ל, ביקורת אשר מתעלמת מהעובדות בשטח, מההקשר ומהתמונה הכוללת. הארגון נאבק על הוצאת האמת והצגת תמונה מאוזנת ונטולת אינטרסים פוליטיים של הסכנות, המורכבויות, הקשיים והדילמות המוסריות הניצבות בפני חיילי צה"ל בלחימה ובשגרה.
ארגון 'האמת שלי' צמח בעקבות קול מחאה ציבורי שקרא להשמיע קול שפוי, מאוזן והוגן אודות פעילות צה"ל במציאות הסבוכה בה הוא פועל. ‘האמת שלי‘ הינו גוף אזרחי, אובייקטיבי, המייצג את חיילי צה"ל בעזרת עדויות גלויות ושקופות בהן חיילי מילואים מספרים בגוף ראשון על החוויות האישיות שלהם משירותם הצבאי.

הארגון מחנך בארץ ובעולם על ערכי הלחימה בצה"ל מתוך אמונה כי מדובר ב'תיקון עולם' אשר יבטיח, יקדם וישמר את הנורמות הגבוהות של צה"ל ובא בעת יביא לשמירה על חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל.

מובילי הארגון והפעילים בו מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית, בעלי עמדות פוליטיות מגוונת ובעלי שאיפה משותפת לשמור על חוסנם ומעמדם של חיילי צה"ל.

פעילי הארגון רואים בחיילי צה"ל קונצנזוס חברתי ולאומי ויוצאים נגד אלו המקדמים אג'נדות פוליטיות באמצעות שימוש ציני בחיילי צה"ל והוצאת דיבתם ברחבי העולם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית