תוצאות חיפוש

סולידריות לאמנות אקטיביזם וזכויות אדם

  • דרוג שקיפות
    (56%)
    תחומי פעילות

מטרת העמותה היא לקדם פסטיבל ואירועי אמנות בנושאי זכויות אדם, אקטיביזם, סביבה וחברה. לקדם פעולות חינוכיות לאחריות אזרחית באמצעות הקרנות סרטים, הרצאות ומפגשים בנושאי אמנות, אקטיביזם וזכויות אדם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית