תוצאות חיפוש

Tzuriel Raviv

  • דרוג שקיפות
    (75%)
    תחומי פעילות

The unit responds to agricultural thefts and other terror-related emergencies, causing enviromental disasters. YATAR also provides key on-the-ground intelligence in real-time to Israel’s security and defense forces.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית