תוצאות חיפוש

הפורום המשפטי הבינלאומי

  • כתובת:
  • רח' בן יהודה 34/15, ירושלים
  • 050-220-7121
  • ilfngo.org
  • דרוג שקיפות
    (88%)
    תחומי פעילות
  • זכויות האדם

הפורום המשפטי הבינלאומי הוא מרכז משפטי המרכז את מאמצי עורכי הדין, ארגונים ופעילים ברחבי העולם, במאבקם לקידום צדק, שלום ושוויון בישראל ובמזרח התיכון.

רק בשנים האחרונות החלו קבוצות ויחידים לנסות ולקדם מטרות אלו. אך לרבים מהם חסרים משאבים, ניסיון, מידע ופרספקטיבה רחבה יותר, והם נותרים להיאבק על המאבק החדש והחשוב הזה לבד. אנו מאמינים כי המאמצים המשותפים ליצור יחסים ממונפות ולכן הם הכרחיים ביצירת שינוי אמיתי, בר קיימא. לכן אנו מחויבים לספק לאלפי עורכי דין, ארגונים ופעילים בכלים הדרושים להם, בין אם בגלוי ובין בחשאי, ובין שילובם ביוזמות שלנו, ובכך ליצור רשת גלובלית של ארגונים משותפים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית