תוצאות חיפוש

ווינגז אוף רסקיו ישראל (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (46%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • הצלת חיים
 • התנדבות
 • זכויות בעלי חיים
 • חינוך
 • טיפול בבעלי חיים
 • ספורט
 • פעילות חברתית
 • שיקום

הצלת חיים דרך שילוב הכלבים בפרויקטים ומערכי שיקום חברתיים. הגדלת מספר הכלבים הטסים לחו"ל. שכפול הפעילות לאירופה.
במשך ארבע שנות קיומה, העמותה מצאה בית חם ל 200- כלבים כנעניים מעורבים.

הגזע הכלבי הכנעני הוא הגזע הלאומי היחיד של מדינת ישראל המוכר עוד מימי התנ"ך. למרבה הצער, בשנים האחרונות הולך ונעלם הכלב הכנעני מישראל בגלל מסע ההכחדה השיטתי אשר נובע מלכידתו ככלב בר מקומי לא גזעי בתפוצה גדולה, השמתו בכלוב ואימוצו המועט.
הכלבים הכנעניים המעורבים הם הזן המומת ביותר בהסגרים.

מצאנו פתרון פשוט לכלבים הכנעניים המעורבים. הכלבים נלקחים מהמכלאות ומשתקמים על ידי מתנדבים שהוכשרו לטפל בהם.
העמותה מוצאת לכלבים הכנעניים המעורבים בית בארה"ב, שם הכלבים אהובים במיוחד. באמצעות חברת אל על מטענים, הכלבים טסים ישירות למשפחתם החדשה, שם הם זוכים לבית חם, תומך ואוהב לנצח.

על מנת להמשיך ולהפעיל מבצע זה, נשמח לתרומה ולמשפחת אומנה.
זו ההזדמנות שלכם לתת כדי לעשות טוב לכלבים למשפחות הקולטות ולמדינת ישראל.

עיזרו לנו לממש חלום ולמצוא בית חם לכלב הישראלי
דווקא כחול לבן. דווקא ישראלי. ישראל, ווינגז אוף רסקיו ישראל.
http://he.wingsofrescue.org.il

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית