תוצאות חיפוש

שביל אמונה

  • כתובת:
  • הירדן 2, צפת
  • 0535210689
  • דרוג שקיפות
    (47%)
    תחומי פעילות
  • מזון (הספקה ואיסוף)
  • סיוע לנזקקים

עמותה המסייעת למשפחות נזקקות, חתנים וכלות, נוער בסיכון, ניצולי שואה, סיוע בביגוד והנעלה ועוד...

עמותה המסייעת בביגוד, הנעלה, סלי מזון, שוברי קניה, ריהוט, מוצרי חשמל ועוד...

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית