תוצאות חיפוש

גאולה תתנו לארץ

  • כתובת:
  • שכונת גל 730/11, קרית ארבע
  • 0523121530
  • דרוג שקיפות
    (53%)
    תחומי פעילות

עידוד עם ישראל בארץ ובתפוצות להשקיע בגאולת בתים ואדמות בכל רחבי ארץ ישראל.
חינוך הנוער בארץ ובתפוצות לאהבת ארץ ישראל ולהגשמה ציונית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית