תוצאות חיפוש

The Dead Sea Revival Project

 • דרוג שקיפות
  (79%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • אמנות
 • חינוך
 • מוזיאון
 • פעילות חברתית
 • תיירות

החזון שלנו הוא שיקום הזרימה ההיסטורית
ים המלח מהכנרת ומנהר הירדן באמצעות הסברה וחינוך סביבתי.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית