תוצאות חיפוש

אוהבי תורה וחסידות ע''ר

 • כתובת:
 • ינאי 38, אשדוד
 • 0548414527
 • דרוג שקיפות
  (41%)
  תחומי פעילות
 • ישיבה/כולל
 • פעילות חברתית
 • צדקה
 • רווחה
 • שיקום

במסגרת הישיבה פועלת גם בית כנסת לבחורים הפועלת גם בשבתות וחגים.
ובמקביל העמותה פועלת למען משפחות נזקקות בקרב הקהילה,
בחולקת סלי מזון או שאר שירותים נצרכים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית